Τεχνική έκθεση ημι-κλειστού ενεργειακού συστήματος θερμοκηπίου

Γενική περιγραφή του συστήματος

Το προτεινόμενο σύστημα αποσκοπεί στην κάλυψη ενός πλήθους αναγκών του θερμοκηπίου τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο, όσο και κατά την καλοκαιρινή. Στόχος είναι η διατήρηση των ιδανικότερων δυνατών συνθηκών στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή, αλλά και να επεκταθεί η καλλιεργητική περίοδος. Το σύστημα απαιτεί την κατασκευή ενός θαλάμου που αποτελεί προέκταση του θερμοκηπίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία του θαλάμου αυτού είναι:

Α) Ο βασικός σκελετός

Β) Εξωτερικό παράθυρο με υγρή παρειά

Γ) Εσωτερικό παράθυρο μεταξύ του θαλάμου και του θερμοκηπίου

Δ) Επιφάνεια αφύγρανσης

Τα δυναμικά – λειτουργικά στοιχεία του συστήματος αναφέρονται σε κάθε λειτουργία ξεχωριστά παρακάτω.

Λειτουργίες

  1. Οι λειτουργίες του συστήματος που θα εξεταστούν είναι:
    1. Αερισμός σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα ανοίγματα οροφής
    2. Δροσισμός με τη βοήθεια συστήματος υγρής παρειάς και βεβιασμένης κυκλοφορίας
    3. Αφύγρανση του αέρα του θερμοκηπίου μέσω συμπύκνωσης υδρατμών
    4. Θέρμανση με διανομή ζεστού αέρα στο χώρο ως συμπληρωματικός τρόπος.

Λειτουργία δροσισμού

Ο δροσισμός θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα μέσω των ανεμιστήρων και την ενεργοποίηση του συστήματος υγρής παρειάς με το άνοιγμα του εξωτερικού παραθύρου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

Λειτουργία αφύγρασνης

Οι λειτουργίες διαμόρφωσης του κλίματος (θέρμανση, δροσισμός, αερισμός), αλλά και η ίδια η καλλιέργεια (φαινόμενο διαπνοής των φυτών και εξάτμισης) μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της σχετικής υγρασίας στο χώρο. Με μία απλή κατασκευή συστοιχίας σωληνώσεων που είναι στερεωμένες πάνω σε λαμαρίνα και στις οποίες κυκλοφορεί νερό από τις υπαίθριες δεξαμενές είναι δυνατή η συμπύκνωση των υδρατμών στο εξωτερικό των σωληνώσεων. Στο Σχήμα 4 φαίνεται συνοπτικά η λειτουργία αυτή.

Λειτουργία θέρμανσης

Η κατασκευή του επιπλέον θαλάμου και ο προαναφερθέντας εξοπλισμός (ανεμιστήρες, διάτρητος αεροφόρος αγωγός κ.τ.λ.) δίνει τη δυνατότητα, με μικρό κόστος, να διαμορφωθεί ένα σύστημα θέρμανσης που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο ήδη υπάρχον. Η απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του φαίνεται στο Σχήμα 5.

Σύγκριση θερμοκρασιών θερμοκηπίων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.