Τα Έργα μας

Παρακάτω παρατίθενται, ενδεικτικά, κάποιες φωτογραφίες των έργων που υλοποιήθηκαν με συστήματα στήριξης της Γεωθερμικής Α.Ε.