Ανακλινόμενες Βάσεις

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. σχεδίασε και κατασκεύασε μια νέα μεταλλική βάση στήριξης Φωτοβολταϊκών στοιχείων μεταβαλλόμενης κλίσης. Η νέα βάση στήριξης, για την οποία έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα), έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την κλίση της ως προς το Νότο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας ενεργειακής απόδοσης έως και 8% έναντι των σταθερών βάσεων.

Η εφεύρεση της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο βασικές κατηγορίες βάσεων στήριξης, τις σταθερές και τα trackers. Ωστόσο, σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη βάση προσφέρεται σε ένα κόστος σχεδόν όμοιο με τις σταθερές βάσεις, την ίδια στιγμή που το προσδοκώμενο κέρδος είναι πολλαπλάσιο, με αύξηση της ετήσιας παραγωγής από 5% έως 8%.

Σταθερές Βάσεις

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. σχεδίασε και κατασκεύασε μια ολοκληρωμένη και άκρως ποιοτική γκάμα μεταλλικών σταθερών βάσεων στήριξης Φωτοβολταϊκών στοιχειών, καλύπτοντας τις ανάγκες για έργα σε αγρούς, επίπεδες και επικλινείς επιφάνειες και κεραμοσκεπές.

Επιπλέον, η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ φροντίζει έτσι ώστε η απαράμιλλη και υψηλή ποιότητα κατασκευής  των προϊόντων της να συνοδεύεται πάντοτε από άκρως ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες – συνεργάτες της. Με το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης να επιμελείται ξεχωριστά τις τεχνικές ανάγκες του κάθε έργου, προσφέροντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη κατασκευαστική δομή και μελέτη εγκατάστασης, αποφεύγονται οι τυποποιημένες λύσεις και επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό οικονομικό όφελος.

 

 

 

”Έχετε την Ιδέα… Έχουμε τον τρόπο να την υλοποιήσουμε”

 Στις Φωτοβολταϊκές Μονάδες που κατασκευάζονται στη χώρα μας, πολλές φορές συνηθίζεται η χρήση συστημάτων παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται ηλιοστάτες ή trackers και συστήνονται κυρίως σε περιοχές με υψηλό ποσοστό άμεσης ακτινοβολίας (direct irradiation), όπως η Ελλάδα.

Υπάρχουν δύο είδη ηλιοστατών: οι ηλιοστάτες ενός άξονα, που παρακολουθούν την ημερήσια (αζιμουθιακή) κίνηση του ήλιου στον άξονα Ανατολή – Δύση και οι ηλιοστάτες διπλού άξονα, που επιπλέον μεταβάλλουν τη γωνία ανύψωσης στον άξονα Βορράς – Νότος.

Και στις δύο περιπτώσεις ηλιοστατών, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν καθημερινά την πορεία του ήλιου κατά μήκος του ενός ή αντίστοιχα και των δύο αξόνων, σύμφωνα πάντοτε με τη βέλτιστη εποχιακή γωνία πρόσπτωσης του ήλιου. Επιτυγχάνοντας την καθετότητα της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών στοιχείων, διασφαλίζεται η αύξηση της ετήσιας ενεργειακής απόδοσης από 20% έως και 40%.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., αφουγκραζόμενη τη ραγδαία ανάπτυξη, τις υψηλές απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς των Φωτοβολταϊκών, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά και στην ολοκληρωμένη κατασκευή ηλιοστατών. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας αποτέλεσαν το άριστα καταρτισμένο προσωπικό της, η πλήρως αυτοματοποιημένη και υπερσύγχρονη παραγωγικής της μονάδα και το πρωτοπόρο τμήμα σχεδιασμού.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. δύναται να σχεδιάσει από μηδενική βάση και να κατασκευάσει μονοαξονικούς ή διαξονικούς ηλιοστάτες, για λογαριασμό οποιασδήποτε κατασκευαστικής εταιρείας του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, παρέχοντας ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Επίσης, δύναται να επεξεργαστεί τεχνικά σχέδια υφιστάμενων ηλιοστατών (ή υπό σχεδίαση), να εκπονήσει τα αντίστοιχα βιομηχανικά σχέδια παραγωγής και εν συνεχεία να κατασκευάσει το τελικό προϊόν.

Στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε πριν από περίπου τρία χρόνια να εκπονήσει τα βιομηχανικά σχέδια παραγωγής και να κατασκευάσει αποκλειστικά το Διαξονικό κυκλικό ηλιοστάτη «ΝΕΔΑ». Μέχρι σήμερα, η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. έχει κατασκευάσει στις εγκαταστάσεις της διαξονικούς κυκλικούς ηλιοστάτες «ΝΕΔΑ» για φωτοβολταϊκούς Σταθμούς σε όλη την Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη κ.τ.λ.), που η  συνολική τους εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά τα 5 MW. Κοινό παρονομαστή στη διαδικασία κατασκευής όλων των ηλιοστατών αυτά τα τρία χρόνια αποτέλεσε η επακριβής τήρηση των τεχνικών κανόνων και πνευματικών δικαιωμάτων, που εξαρχής καθόρισε η ΝΕΔΑ Α.Ε. και η  αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευής που από την πλευρά της εφάρμοσε η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια έντονη δραστηριότητα στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της κατασκευής συστημάτων στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων. Χάρη στην εν λόγω δραστηριότητα, η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ  ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με πολλούς κατασκευαστές – εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Σταθμών και έχει δημιουργήσει, σήμερα, ένα συμπαγές και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών.

Η έντονη επιθυμία για παροχή ακόμα πιο ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς το δίκτυο συνεργατών είχε ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης γκάμας μεταλλικών κατασκευών, απαραίτητης για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Οικίσκος

Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από χάλυβα και θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. Τυποποιημένη διάσταση 2 μέτρα πλάτος, 3 μέτρα μήκος και 2,20 μέτρα ύψος. Δυνατότητα κατασκευής σε επιθυμητές διαστάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Ιστός Αλεξικέραυνου

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένους εν θερμώ χαλύβδινους σωλήνες διαφορετικής διατομής καθ’ ύψος. Συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα σωστής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας. Τυποποιημένες διαστάσεις σε ύψος 12 και 18 μέτρα.

Ιστός καμερών – Φωτισμού

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλύβδινο σωλήνα σε ύψος από 2,80 – 3,20 μέτρα με ειδικά εξαρτήματα στήριξης καμερών, προβολέων κ.ά.

Ιστός συναγερμού (για ανιχνευτές με δέσμες – beams)

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλύβδινο σωλήνα σε ύψος από 1,40 – 1,80 μέτρα, με ειδικά εξαρτήματα στήριξης για όλους τους τύπους των συναγερμών.

Βάση μετατροπέα (inverter)

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ σιδηρογωνία σε τυποποιημένη διάσταση,  ανάλογα με τη διάταξη των μετατροπέων (inverters) που θα επιλεγεί.

Βάση Πίνακα

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ σιδηρογωνία σε διάφορες διαστάσεις, ανάλογα με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα επιλεγεί.

Βάση Υποπίνακα

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ σιδηρογωνία σε διάφορες διαστάσεις, ανάλογα με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα επιλεγεί

Βάση Μετρητών ΔΕΗ

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ σιδηρογωνία σε συγκεκριμένη διάσταση που ικανοποιεί τις προδιαγραφές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Παρακάτω παρατίθενται, ενδεικτικά, κάποιες φωτογραφίες των έργων που υλοποιήθηκαν με συστήματα στήριξης της Γεωθερμικής Α.Ε.