Ανακλινόμενες & Σταθερές Βάσεις

Ανακλινόμενες Βάσεις

Η Γεωθερμική Α.Ε. σχεδίασε και κατασκεύασε μια νέα μεταλλική βάση στήριξης Φωτοβολταϊκών στοιχείων μεταβαλλόμενης κλίσης. Η νέα βάση στήριξης, για την οποία έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα), έχει την δυνατότητα να μεταβάλει την κλίση της ως προς το Νότο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας ενεργειακής απόδοσης έως και 8% έναντι των σταθερών βάσεων. 

Η εφεύρεση της Γεωθερμικής έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο βασικές κατηγορίες βάσεων στήριξης, τις σταθερές και τα trackers. Ωστόσο, σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη βάση προσφέρεται σε ένα κόστος σχεδόν όμοιο με τις σταθερές βάσεις, την ίδια στιγμή που το προσδοκώμενο κέρδος είναι πολλαπλάσιο με αύξηση της ετήσιας παραγωγής από 5% έως 8%. 


100KW με ανακλινόμενη βάση - Γεωθερμική

Σταθερές Βάσεις

Η Γεωθερμική Α.Ε. σχεδίασε και κατασκεύασε μια ολοκληρωμένη και άκρως ποιοτική γκάμα μεταλλικών σταθερών βάσεων στήριξης Φωτοβολταϊκών στοιχειών, καλύπτοντας τις ανάγκες για έργα σε αγρούς, επίπεδες και επικλινείς επιφάνειες και κεραμοσκεπές. 
Επιπλέον, η Γεωθερμική φροντίζει έτσι ώστε η απαράμιλλη και υψηλή ποιότητα κατασκευής  των προϊόντων της να συνοδεύεται πάντοτε από άκρως ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες – συνεργάτες της. Με το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης να επιμελείται ξεχωριστά τις τεχνικές ανάγκες του κάθε έργου, προσφέροντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη κατασκευαστική δομή και μελέτη εγκατάστασης, αποφεύγονται οι τυποποιημένες λύσεις και επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό οικονομικό όφελος.


Ανακλινόμενη βάση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ


Σταθερή βάση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ


Βάση κεραμοσκεπής ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ