Εξοπλισμός Προβατοστασίων - Βουστασίων

Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και εξοπλισμού προβατοστασίων και βουστασίων όπως: Παγίδες, ατομικές θέσεις αγελάδων, ταϊστρες αιγοπροβάτων, ταινία τροφής, διαχωριστικά κάγκελα.

Ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας
Διαχωριστικά κάγκελα προβατοστασίων
Θέσεις αγελάδων
Κάγκελα βουστασίων
Ταΐστρα προβάτων
Παγίδευση αγελάδων