Εξοπλισμός Πτηνοτροφείων

Σχεδιασμός – μελέτη και εγκατάσταση εξοπλισμού πτηνοτροφείων όπως:

  • Συστήματα ψύξης, αερισμού, θέρμανσης
  • Παράθυρα φυσικού αερισμού (μουσαμά - περσίδων - συρταρωτά αλουμινίου - χειμώνα)
  • Συστήματα ποτίσματος –ταΐσματος
  • Φωλιές
  • Σιλό μεταλλικά – πολυεστερικά
  • Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου κλίματος
  • Ζυγιστικά σιλό
Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής
Μηχανισμός κίνησης συστήματος ταΐστρων
Παράθυρο αερισμού χειμώνα
Παράθυρα αλουμινίου
Πιπίλα ποτίσματος
Σίλο τροφής
Ταΐστρα
Σιλό πολυεστερικό - Ζυγιστικό