Συστήματα Υδροπονίας

Μελέτη - Σχεδιασμός & Τοποθέτηση συστηματων υδροπονίας σε διάφορα υποστρώματα.

Υδροπονική καλλιέργεια
Software υδροπονικού συστήματος
Αντλιοστάσιο συτήματος υδροπονίας
Σύστημα σωληνώσεων υδροπνίας
Υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας
Αρδευτικό σύστημα υδροπονίας