Εξαρτήματα Θερμοκηπίου

Χούφτες για στρογγυλές σωλήνες

2" - 1" 11/2 " - 3/4"
2" - 3/4" 11/2 " - 1/2"
2" - 1/2" 11/4 " - 1/2"
11/2 " - 1" 1" - 1/2"

Χούφτες για στρογγυλή-τετράγωνη σωλήνα

2" - 40x40
2" - 30x30

Χούφτες για ορθογώνια-στρογγυλή σωλήνα

100x50 - 1"
100x50 - 1/2 "

Χούφτες για ορθογώνια-τετράγωνη σωλήνα

100x50 - 40x40
100x50 - 30x30

Χούφτες για ορθογώνιες σωλήνες

100x50 - 50x30
60x30 - 50x30

Χούφτες ταφ

1" - 1"

Ωμέγα για τετράγωνη σωλήνα

60x60 50x30
60x30 40x40
50x70 30x30
50x50 -

Ωμέγα για στρογγυλή σωλήνα

2" 1/2 "
11/2 " -
11/4 " -
1" -

Φουρκέτα για τετράγωνη σωλήνα

40x40 -
30x30 -

Φουρκέτα για στρογγυλή σωλήνα

2" 1/2 ""
11/2 " -
11/4 " -
1" -