Ανεμιστήρες - Πάνελ Ψύξης

Μελέτη - Σχεδιασμός & Τοποθέτηση συστημάτων αερισμού - ψύξης με αρίστη ποιότητα κατασκευής και απόδοσης.

Ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας
Ανεμιστήρες θερμοκηπίων
Ανεμιστήρες πτηνοτροφικών θαλάμων 4-6 ταχυτήτων
Σύστημα ψύξης θερμοκηπίου
Κωνικοί ανεμιστήρες
Ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης