Υλικά κάλυψης - Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου

Υλικά κάλυψης

Μεγάλη ποικιλία υλικών κάλυψης καθώς και το σύστημα συγκράτησης όπως:

  • Φύλλα πολυαιθυλενίου διαφορετικών τύπων και χρήσεων
  • Διπλό φουσκωτό φιλμ πολυαιθυλενίου
  • Πολυκαρμπονικά φύλλα κυματοειδή ή κυψελωτά
  • Κυματοειδής λαμαρίνες
  • Πολυεστερικά φύλλα
  • Πάνελ πολυουρεθάνης
  • Μουσαμάς υψηλής αντοχής
Διπλό φιλμ πολυαιθυλενίου
Μόνωση υαλοβάμβακα
Μουσαμάς κάλυψης
Μουσαμάς παραθύρων
Πάνελς πολυουρεθάνης
Πολυκαρμπονικά υλικά κάλυψης

Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου

Σχεδιασμός – μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων έλεγχου κλίματος θερμοκηπίων, πτηνοτροφείων.

Software ηλεκτρονικών οργάνων
Διαχείριση μικροκλίματος
Ηλεκτρολογικό υλικό πίνακα
Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού
Ηλεκτρονικά όργανα αυτοματισμού