Βελτιώσεις Εξαερισμού

Μελέτη - Σχεδιασμός Βελτιώσεων αερισμού & ψύξης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, πτηνοτροφείων.

Δυναμικός Αερισμός Χοιροστάσιου
Ηλεκτροκίνητο Πλαϊνό Παράθυρο
Θάλαμος εγκατάστασης συστήματος ψύξης
Παράθυρα αερισμού κτηνοτροφικού θαλάμου
Παράθυρα οροφής θερμοκηπίων
Σύστημα ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας