Πολλαπλά Τοξωτά

Χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία, η σειρά SERRA έχει σχεδιαστεί για κάθε τύπο καλλιέργειας και μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα κλίματα.  Η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού σε συνδυασμό με διαφορετικούς τύπους αερισμού και κάλυψης προσδίδει την υψηλότερη αξία στην επένδυση του παραγωγού.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ ή με τη μέθοδο Sendzimir είναι σε θέση να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση φορτίου.

Ο συγκεκριμένος τύπος θερμοκηπίου είναι διαθέσιμος σε πέντε διαφορετικά πλάτη όπως αυτά αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.

Τύπος Πλάτος (σε μ.) Ύψος Υδροροής (σε μ.) Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.) Διατομή κύριου φορέα
Serra 140 14.0 2.6-3.5 2-2.5 2”
Serra 150 15.0 2.6-3.5 2-2.5 2”
Serra 160 16.0 2.6-3.5 2-2.5 2”
Serra 180 18.0 2.6-3.5 2-2.5 2”
Serra 80 Light 18.0 2.6-3.5 3.0 2”