Ιχθυοτροφεία

Η Γεωθερμική διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή και ανέγερση σύγχρονων ελαφρών  μεταλλικών κατασκευών για στέγαση εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας.

Σήμερα, με την τεχνολογική εξέλιξη στα υλικά επένδυσης, στις μεθόδους βαφής και στα μονωτικά υλικά η χρήση χάλυβα στον φέροντα οργανισμό αποτελεί την οικονομικότερη λύση για ειδικές εγκαταστάσεις με υψηλές προδιαγραφές. Η Γεωθερμική έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει κάθε απαιτητική εφαρμογή του συγκεκριμένου κλάδου, με βάση την τεχνογνωσία και την  εμπειρία των ατόμων που την στελεχώνουν.