Συμβατικά

Η εμπειρία η αξιοπιστία και η αποδεδειγμένη ποιότητα της Γεωθερμικής εγγυάται την βέλτιστη λύση για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων που σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις  εξυπηρετεί μια πτηνοτροφική επιχείρηση.

Οι πτηνοτροφικές μονάδες μας είναι προσαρμόσιμες  σε οποιαδήποτε εφαρμογή (αναπαραγωγή, εκκολαπτήρια, αυγοπαραγωγή).  Διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης και ενεργειακά αποδοτικές δομές. Έτσι ο πτηνοτρόφος εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγικότητα σε συνδυασμό με την εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους.

Κάθε κτίριο σχεδιάζεται με σχολαστική ακρίβεια, για να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της θέσης του έργου.

Επιπλέον, οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν στην πολυετή εμπειρία του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πτηνοτροφικών μονάδων τους. Παραμένουμε δίπλα στον πτηνοτρόφο, προτείνοντας τις πιο σύγχρονες και οικονομικές λύσεις για κάθε του ανάγκη.