Πιστοποιήσεις

Στη Γεωθερμική ΑΕ είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των κατασκευών μας και τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη των πελατών μας. Η αδιαπραγμάτευτη σχέση «ποιότητα κατασκευής – ικανοποίηση πελατών» είναι αυτή που μας καθοδηγεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών μας, συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχυ της ποιότητας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιητικά και εγκρίσεις από διεθνείς φορείς και από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μερικές από αυτές τις διακρίσεις μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Πιστοποιητικό ISO 9000-2008
Πιστοποιητικο TUV ΦΒ Βάσεων
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας